a MZIDIT
pomoc

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Struktura Organizacyjna Władze MZIDIT Zasady funkcjonowania Do pobrania Elektroniczna Skrzynka Podawcza Obsługa interesantów Oferty pracy Zajęcie pasa drogowego RODO Deklaracja dostępności Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Przetarg


(Przetarg archiwalny)


ZP.251.13.2022 - ZAKOŃCZONE-Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek (II postępowanie)


Identyfikator postępowania: ocds-148610-01095cba-0806-11ed-9a86-f6f4c648a056Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Ogłoszenie o wyniku postępowania 23 sierpnia 2022 r. 15:04 16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17 sierpnia 2022 r. 14:59 18
Informacja z otwarcia ofert 9 sierpnia 2022 r. 10:50 35
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 8 sierpnia 2022 r. 12:00 34
Załączniki do umowy 20 lipca 2022 r. 11:16 34
wzór pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 20 lipca 2022 r. 11:16 29
Wykaz sprzętu 20 lipca 2022 r. 11:15 39
Wykaz osób 20 lipca 2022 r. 11:15 30
Wykaz usług 20 lipca 2022 r. 11:15 29
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 7 ust. 1 20 lipca 2022 r. 11:14 28
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust.1 20 lipca 2022 r. 11:14 25
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 20 lipca 2022 r. 11:14 25
Proponowane zapisy umowy 20 lipca 2022 r. 11:13 27
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 20 lipca 2022 r. 11:13 25
Oświadczenie z art. 7 ust. 1 20 lipca 2022 r. 11:13 28
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 20 lipca 2022 r. 11:11 29
Kosztorys ofertowy 20 lipca 2022 r. 11:11 36
Formularz ofertowy 20 lipca 2022 r. 11:11 28
SST 20 lipca 2022 r. 11:10 32
Ogłoszenie o zamówieniu 20 lipca 2022 r. 11:07 33
SWZ 20 lipca 2022 r. 11:04 41


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Joanna KoźmińskaJoanna KoźmińskaJoanna Koźmińska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
20 lipca 2022 r. 11:0037924


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
19 września 2022 r. 13:31 Edycja przetargu Joanna Koźmińska
24 sierpnia 2022 r. 09:38 Edycja przetargu Joanna Koźmińska
23 sierpnia 2022 r. 15:05 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
17 sierpnia 2022 r. 14:59 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
9 sierpnia 2022 r. 10:51 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
8 sierpnia 2022 r. 12:01 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
20 lipca 2022 r. 11:16 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
20 lipca 2022 r. 11:16 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
20 lipca 2022 r. 11:16 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
20 lipca 2022 r. 11:15 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
Pokaż więcej

(Przetarg archiwalny)