a MZIDIT
pomoc

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Struktura Organizacyjna Władze MZIDIT Zasady funkcjonowania Do pobrania Elektroniczna Skrzynka Podawcza Obsługa interesantów Oferty pracy Zajęcie pasa drogowego RODO Deklaracja dostępności Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Przetarg


ZP.251.9.20222 - ZAKOŃCZONE- „Remont ulicy Leśnej na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Barskiej we Włocławku”
Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Ogłoszenie o wyniku postępowania 6 lipca 2022 r. 15:00 12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23 czerwca 2022 r. 08:25 32
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 14 czerwca 2022 r. 13:21 41
Informacja z otwarcia ofert 14 czerwca 2022 r. 12:00 32
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 13 czerwca 2022 r. 15:12 34
SOPZ 30 maja 2022 r. 14:03 30
Załączniki do umowy 30 maja 2022 r. 13:31 32
Dokumentacja projektowa 30 maja 2022 r. 13:30 42
Wykaz sprzętu 30 maja 2022 r. 13:30 28
Wykaz osób 30 maja 2022 r. 13:30 29
Wykaz robót 30 maja 2022 r. 13:30 31
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 17 ust.1 - Zadanie nr 2 30 maja 2022 r. 13:29 27
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust.1 30 maja 2022 r. 13:29 25
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 30 maja 2022 r. 13:28 27
Proponowane zapisy umowy 30 maja 2022 r. 13:28 31
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 30 maja 2022 r. 13:28 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 30 maja 2022 r. 13:27 23
Oświadczenie z art. 7 ust. 1 30 maja 2022 r. 13:27 25
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 30 maja 2022 r. 13:27 24
Kosztorys ofertowy 30 maja 2022 r. 13:26 43
Formularz ofertowy 30 maja 2022 r. 13:24 29
SWZ 30 maja 2022 r. 13:24 40
Ogłoszenie o zamówieniu 30 maja 2022 r. 13:23 38


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Joanna KoźmińskaJoanna KoźmińskaJoanna Koźmińska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 maja 2022 r. 13:2349127


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
6 lipca 2022 r. 15:00 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
6 lipca 2022 r. 11:09 Edycja przetargu Joanna Koźmińska
23 czerwca 2022 r. 08:26 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
14 czerwca 2022 r. 13:21 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
14 czerwca 2022 r. 12:01 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
13 czerwca 2022 r. 15:19 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
30 maja 2022 r. 14:03 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
30 maja 2022 r. 13:31 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
30 maja 2022 r. 13:31 Usunięcie pliku Joanna Koźmińska
30 maja 2022 r. 13:31 Dodanie pliku Joanna Koźmińska
Pokaż więcej