MZIDIT
pomoc

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Struktura Organizacyjna Władze MZIDIT Zasady funkcjonowania Do pobrania Elektroniczna Skrzynka Podawcza Obsługa interesantów Ogłoszenie o naborze, oferty pracy Zajęcie pasa drogowego RODO Kontrole Deklaracja dostępności Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu

MZIDIT zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MZIDIT.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy oraz dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28
 • Strona BIP została opublikowana: 2020-01-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Inspektor Ochrony Danych.
 • E-mail: iod@mzidit.pl
 • Telefon: 54 411-64-54
 • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MZIDIT Adres: Zielna 13/21
  87-800 Włocławek E-mail: biuro@mzidit.pl Telefon: 54 411-64-54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku mieści się w jednym budynku. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym. Od ulicy Zielnej udostępniony jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość użycia schowołazu gąsięnnicowego. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w komórkach organizacyjnych mieszczących się w budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Do wszystkich budynków można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z napisem "Pies asystujący" oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Osoba niepełnosprawna NIE jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Dostęp do 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe - ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej MZIDIT jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące. Strona została stworzona zgodnie ze standartami WCAG2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostepności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje: rodzaj kontrastu, rozmiar czcionki. Niedostępna jest pomoc tłumacza migowego.Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 30 marca 2021 r. 20:27 440


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Lidia WierzbickaLidia WierzbickaLidia Wierzbicka
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
31 grudnia 2020 r. 10:39261816


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
29 marca 2024 r. 08:28 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:27 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:26 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:24 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:19 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:19 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:17 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:09 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:07 Edycja strony Kinga Kruczyńska
29 marca 2024 r. 08:01 Edycja strony Kinga Kruczyńska
Pokaż więcej